Opći uvjeti poslovanja internetne strane i trgovine www.mommylike.comI. Objašnjenje pojmova

1. Ponuditelj odnosno vlasnik internetne trgovine Mommylike je poduzeće GOLA BOSA d.o.o., Ljubljanska cesta 91, 1230 Domžale, matični broj: 6030319000 , porezni broj: 37290665.
Ostali podaci o ponuditelju:
TRR: 0267 7025 9564 794
IBAN: SI56 0267 7025 9564 794 (NLB)
Obveznik za PDV: NE
Kontaktni email: info@mommylike.com
2. Internetna strana i trgovina mommylike.com je informacijski sustav, koji upravlja ponuditelj a namijenjen je predstavljanju i prodaji oblikovanih i izrađenih artikala / proizvoda zainteresiranim strankama.
3. Opći uvjeti su ovi opći uvjeti za korištenje internetne strane i trgovine Mommylike.com, koji određuju uvjete, ograničenja i način upotrebe internetne strane i trgovine mommylike.com, uvjete prodaje proizvoda, koju obavlja ponuditelj preko internetne strane i trgovine mommylike.com te uvjete kupnje proizvoda preko internetne strane i trgovine www.mommylike.com.
4. Korisnik je osoba, koja koristi internetnu stranu i trgovinu mommylike.com odnosno osoba koja preko internetne strane i trgovine mommylike.com obavlja kupnju.
5. Sadržaji su svi podaci, informacije, gradiva i drugi sadržaji objavljeni na internetnoj strani i trgovini Mommylike.com, što između ostaloga uključuje i tekstove, slike, fotografije, glazbu, video sadržaje, programsku opremu, zvučne sadržaje, grafiku, robne i uslužne marke te ostalo.

II. Uvjeti, ograničenja i način upotrebe internetne strane i trgovine Mommylike.com

6. Ponuditelj samostalno određuje:
Sadržaj internetne strane i trgovine Mommylike.com;
ponudu proizvoda, koje prodaje preko internetne strane i trgovine Mommylike.com;
druge uvjete obavljanja svojih usluga te
sve ostalo u svezi s internetnom stranom i trgovinom Mommylike.com.

7. Kupovinu preko internetne strane i trgovine Mommylike.com  smiju obavljati samo osobe, koje su starije od 18 godina. Osobe, stare od 15 do 18 godina mogu obavljati kupnju preko internetne strane i trgovine Mommylike.com samo uz prethodnu pisnu suglasnost roditelja odnosno zakonitih zastupnika.
8. Broji se, da je korisnik s prvom upotrebom ove internetne strane i trgovine Mommylike.com  dao svoju suglasnost ovim općim uvjetima i svim ostalim odredbama u okviru internetne strane i trgovine Mommylike.com.
9. Ponuditelj će kontaktirati korisnika preko sredstava komunikacije na daljinu samo ako se korisnik s time slaže.
10. Oglasne elektronske poruke će sadržavati slijedeće sadržaje:
jasno in nedvosmisleno će biti označena kao oglasne poruke;
pošiljatelj će biti jasno vidan;
različite akcije, promocije i druge tržne tehnike, biti će označene kao takve, isto tako će ponuditelj jasno odrediti uvjete sudjelovanja u tim akcijama;
jasno će biti predstavljen način odjave od primanja oglasnih poruka. Želju korisnika da ne želi primati oglasne poruke ponuditelj će izričito poštovati.

11.  Korisnik se obavezuje upotrebljavati internetnu stranu i trgovinu Mommylike.com u skladu s ovim općim uvjetima i važećim propisima te na način i po sadržaju, koji su sukladni s namjenom, s kojom je ponuditelj postavio i održava internetnu stranu i trgovinu Mommylike.com.
12.  U slučaju bilo kakvog kršenja ovih općih uvjeta je korisnik  – kršitelj ponuditelju i trećim osobama odgovoran za svu nastalu štetu a ponuditelj ima pravo onemogućiti korisniku daljnje korištenje internetne strane i trgovine Mommylike.com. Ponuditelj smije nadalje korisniku bez upozorenja spriječiti daljnje korištenje internetne strane i trgovine Mommylike.com.
13. Korisnik je dužan koristiti internetnu stranu i trgovinu Mommylike.com isključivo za nekomercijalne namjene. Isto tako je zabranjeno korištenje internetne strane i trgovine Mommylike.com za prenošenje štetnih programa (npr.: virusa), kao i bilo kakva druga zloporaba internetne strane i trgovine Mommylike.com.
14. Internetna strana i trgovina Mommylike.com i svi objavljeni sadržaji su vlasništvo ponuditelja ili je ponuditelj vlasnik prava za njihovo korištenje i raspolaganje s njima. Korisnik ne smije mijenjati navedeni sadržaj, ne smije kopirati, umnožavati, ponovno objavljivati ili na bilo kakav drugi način širiti bez izričite prethodne dozvole ponuditelja. Korisnik je dužan u okviru dozvoljene uporabe sadržaja očuvati sve oznake autorskih prava i drugih prava industrijskog vlasništva te eventualna druga obavještenja i upozorenja.
15.  Robne i uslužne marke te logotipi (npr. marka Mommylike i logotip Mommylike), objavljeni na internetnoj strani, vlasništvo su ponuditelja ili je ponuditelj vlasnik prava za njihovo korištenje i raspolaganje s njima. Korisnik ne smije koristiti navedenih robnih i uslužnih marki i logotipa bez prethodne pisne dozvole ponuditelja.
16. Ponuditelj se u skladu s svojim mogućnostima trudi da na internetnoj strani i trgovini Mommylike.com  osigurava točne i aktualne sadržaje, premda ne odgovara za eventualno  netočnost i neaktualnost objavljenih sadržaja. Karakteristike proizvoda, njihova zaliha i cijena se mogu izmijeniti tako brzo da ponuditelj ne može isto brzinom popraviti svih sadržaja na internetnoj strani. U takvom slučaju će ponuditelj obavijestiti korisnika o eventualnim izmjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenoga proizvoda. Sve fotografije proizvoda – prodajnih artikala su simbolične i nisu garancija  svojstava proizvoda, predstavljaju samo informativni prikaz proizvoda.
17. Ako korisnik bilo koji sadržaj oblikuje sam (npr. mišljenja o proizvodima), sadržaj ne smije biti u suprotnosti sa važećim propisima, provokativan, prijeteći, vulgaran, marketinški, komercijalan i/ili na neki drugi način sporan (kao npr.: izražavanje mržnje, rasizma, pedofilije, nacizma, itd.). Ponuditelj ni u kojem slučaju ne odgovara za sadržaje koje  oblikuju korisnici i za sadržaje, koje na internetnoj strani  i  trgovini Mommylike.com objavljuju treće osobe (npr. oglasi), isto tako ne odgovara za kvalitetu i skladnost navedenih sadržaja sa važećim propisima. Ponuditelj ima pravo sve sadržaje koje oblikuju korisnici, bilo kada odstraniti sa internetne strane i trgovine Mommylike.com ili na bilo koji način onemogućiti pristup do tih sadržaja, bez obaveze da o tom obavijesti korisnika ili da dobije odobrenje korisnika koji je određeni sadržaj oblikovao.
18. Ponuditelj ne odgovara korisnicima za eventualnu  nedostupnost internetne strane i trgovine Mommylike.com, za smetnje pri dostupu do internetne strane i trgovine Mommylike.com, za smetnje kod uporabe internetne strane i trgovine Mommylike.com, za slabiju kvalitetu internetne strane i trgovine Mommylike.com te za bilo koju drugu grešku na internetnoj strani i trgovini Mommylike.com ili u vezi s njom.
19. Ponuditelj smije bez prethodnog upozorenja prekinuti djelovanje internetne strane i trgovine Mommylike.com: (I) ako zbog pogreške, kvara, prirodne ili druge nesreće te iz drugih sličnih uzroka tehnički ne može omogućiti djelovanje internetne strane i trgovine Mommylike.com i (II) ako je to potrebno zbog održavanja mreže i druge infrastrukture.
20. Ponuditelj ne preuzima odgovornosti za:
sadržaje koje treće osobe objave na internetnoj strani i trgovini Mommylike.com i bilo kakve neželjene posljedice objave tih sadržaja u odnosu do bilo koga trećega;
nedjelovanje internetne strane i trgovine Mommylike.com;
bilo kakve neželjene posljedice, koje bi imao korisnik zbog uporabe internetne strane i trgovine Mommylike.com.

21. Ponuditelj, njegovi zaposleni, vanjski suradnici i poslovni partneri ni u kojem slučaju nisu odgovorni za direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili posljedičnu štetu  odnosno bilo kakvu nastalu štetu:
za ozljede i zdravstvene posljedice bilo kakve prirode, nastale indirektno ili direktno s pregledanjem ili uporabom internetne strane i trgovine Mommylike.com;
za neovlaštenu uporabu servera i serverskih sistema i s tim ugrožavanje osobnih informacija korisnika odnosno svih  pohranjenih informacija;
za bilo kakav prekid prijenosa sa internetne strane i trgovine Mommylike.com  ili na nju;
za greške u programskoj kodi, viruse, trojanske konje i slično.

22. Korisnik sam snosi sve troškove povezane s uporabom internetne strane i trgovine Mommylike.com.
23. Ponuditelj može u okviru internetne strane i trgovine omogućiti i prijavu odnosno narudžbu elektronskih novosti i obavještenja. Korisnik se slaže da ga ponuditelj kod prijave na elektronske novosti i obavijesti povremeno informira o novostima na internetnoj strani i trgovini Mommylike.com, o novostima u ponudi i promocijskim akcijama. Ponuditelj se obavezuje, da e-adrese korisnika ne će na nikakav način zlorabiti ili posredovati trećoj osobi.  Za prijavu na novosti i obavijesti je obavezan unos važeće elektronske adrese. Po prijavi na elektronske novosti i obavještenja korisnik će primiti elektronsku poštu, s kojom će mu ponuditelj potvrditi prijavu na elektronske novosti i obavještenja. Ponuditelj će korisniku slati  novosti i obavještenja na elektronsku adresu u opsegu i sadržaju skladno s vlastitom prosudbom. Korisnik se može bilo kada odjaviti od primanja novosti i obavještenja, s klikom na link na dnu dobivene novosti ili obavještenja. Dobivene novosti i obavještenja su samo informativne prirode.
Uvjeti kupnje i prodaje proizvoda preko internetne strane i trgovine www.mommylike.com

24.  Ponuditelj se obavezuje da će korisniku prilikom svake kupnje proizvoda preko internetne strane i trgovine Mommylike.com omogućiti slijedeće podatke / informacije:
a) identitet poduzeća (ime i sjedište poduzeća, broj registra),
b) kontaktne podatke, koji korisniku omogućavaju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon),
c) bitne karakteristike proizvoda
d) dostupnost  i rok dobave proizvoda,
e) uvjete dostave proizvoda ili izvršenja usluge (način, mjesto i rok dostave),
f) cijene proizvoda, iz kojih je razvidno da li su u cijenu uključeni porez i troškovi prijevoza,
g) način plaćanja i dostave,
h) vrijeme trajanja ponude,
i) rok, u kojem je još moguć prekid ugovora i uvjetima za  prekid; pored toga i o tome da li je moguće vratiti kupljen proizvod i koliko korisnika to košta,
j) objašnjenje žalbenog postupka, uključujući i sve podatke o kontaktnoj osobi ili službi za kontaktiranje s korisnicima.
25. Ponuditelj  omogućava korisnicima slijedeće metode plaćanja:
a) Plaćanje po predračunu na poslovni račun ponuditelja. Prilikom plaćanja korisnik dobije potvrdu o uplati i kupljeni proizvod na izabranu adresu –domaću adresu ili bilo koju adresu na području Hrvatske.
Račun dobije osoba koja plaća račun i ne onaj tko je naručio robu, ako se ne radi o istoj osobi.
b) Plaćanje s kreditnim karticama (BANKART)
Ponuditelj kupcu izda račun na trajnom mediju. Na računu su pregledno prikazani troškovi i naputci o tom, kako odstupiti od kupnje i kako kupljene proizvode vratiti, ako je to potrebno i moguće. Kupoprodajni ugovor (narudžba) je u elektronskom obliku pohranjena na serveru ponuditelja i kupcu dostupna u svakom trenutku u njegovom korisničkom profilu.
26.  Sve cijene su u eurima i ne uključuju PDV, jer ponuditelj nije PDV obveznik po 1. stavku 94.članka ZDDV-1. Ponuditelj zadržava pravo do dnevnih izmjena cijena, osim ako nije drugačije navedeno (primjer akcija i posebnih popusta). Cijene važe od trenutka, kad ih korisnik potvrdi u narudžbi na internetnoj strani i trgovini Mommylike.com.
27.  Rokovi valjanosti akcijskih ponuda su uvijek navedeni uz samu akcijsku ponudu i mogu se međusobno razlikovati.
28.  Korisnik ima pravo da u roku četrnaest (14) dana od preuzimanja proizvoda ponuditelju u pisanom obliku izjavi da odstupa od ugovora, bez obaveze da navede razlog za svoju odluku. Korisnik može svoju odluku javiti u pisanom obliku na adresu  Gola Bosa d.o.o, Ljubljanska cesta 91, 1230 Domžale ili po elektronski pošti na adresu  info@mommylike.com. U slučaju  prekida ugovora je korisnik dužan vratiti proizvod ponuditelju u roku trideset (30) dana od podane izjave.
Za pravovremenu izjavu o prekidu ugovora se broji i  neposredni  povrat  proizvoda u roku četrnaest (14) dana od prijema bez obaveze do prethodnog obavještenja.
Vraćeni proizvod mora biti nerabljen, neoštećen, u originalnoj ambalaži te količinski i kvalitetno neizmijenjen. Jedini trošak, koji tereti korisnika u vezi s prekidom ugovora je neposredan trošak za povrat proizvoda. Korisnik vrati robu na adresu: Gola Bosa d.o.o, Ljubljanska cesta 91, 1230 Domžale. Ponuditelj vrati korisniku cjelokupnu vrijednost nakupa bez kamata najkasnije u roku petnaest (15) dana po prijemu proizvoda na njegov tekući račun. Podatke o svom računu mora korisnik dostaviti  ponuditelju istovremeno s povratom robe.
29. Kupljeni proizvodi će biti dostavljeni na bilo koju adresu na području  Hrvatske. Za dostavu se brine Hrvatska Pošta ili drugi dostavljač po izboru ponuditelja. Za robu na zalihi je dobavni rok do 15 radnih dana  a ako roba nije na zalihi, mora korisnik biti o tom obaviješten prije završetka kupnje, isto važi i za informativni odnosno predviđeni rok za dobavu.
30. Ponuditelj mora robu dostaviti u obećanom roku. Troškovi pakiranja i dostave paketa su jednaki za dostavu po cijeloj Hrvatskoj. Trošak dostave je 4.00 EUR. Trošak dostave se priračuna k narudžbi, što je zavedeno i u košarici i navedeno na računu. 
.
31.   Korisnik na internetnoj strani i trgovini Mommylike.com izabere proizvode, koje želi kupiti i kupnju potvrdi s kontaktnim obrascem. Prije potvrde nakupa je korisnik dužan provjeriti sve proizvode, svoje podatke i konačnu vrijednost narudžbe  te narudžbu po potrebi i popraviti. Korisnik nato s ponuditeljem dogovori detalje o načinu plaćanja i načinu dostave. Ako korisnik želi platiti na osnovi predračuna, mora to navesti  ponuditelju kod dogovora.
Zbog moguće zloporabe ponuditelj zadržava pravo da narudžbu još prije slanja provjeri po telefonu. Arhiv s podacima i narudžbama mora biti dostupan na sjedištu poduzeća u razdoblju određenom važećim propisima. Pregled narudžbi  konkretnog korisnika ponuditelj omogući tom korisniku na osnovu njegovog zahtjeva.
32.  Eventualne pritužbe i reklamacije korisnici šalju ponuditelju preko elektronske adrese info@mommylike.com ili po pošti na adresu: Gola Bosa d.o.o, Ljubljanska cesta 91, 1230 Domžale. Postupak rješavanja pritužbe odnosno reklamacije je povjerljiv. Ponuditelj će u roku pet dana potvrditi da je primio pritužbu odnosno reklamaciju, obavijestiti ga kako dugo će je rješavati i permanentno ga obavještavati o tijeku postupka.
Ponuditelj će se truditi pronaći najbolje moguće načine, da se eventualni sporovi riješe sporazumno.
 
III. Pravo do zasebnosti i zaštita osobnih podataka

33. Ponuditelj se obavezuje trajno zaštititi  sve osobne podatke sukladno s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.  Svi podaci, dobiveni preko internetne strane i trgovine  HYPERLINK "http://www.mommylike.com" www.mommylike.com, će biti korišteni isključivo za slanje informativnoga gradiva, ponuda, računa i ostale potrebne komunikacije.
Korisnikovi podaci ni u kojem slučaju neće biti predani neovlaštenim osobama.

IV. Konačne odredbe

34. Ponuditelj smije u skladu sa svojom odlukom bilo kada  izmijeniti ove opće uvjete. Ponuditelj će obavijestiti korisnike  o izmjenama općih uvjeta na običajno siguran način ( objavom na internetnoj strani).  Računa se, da je korisnik suglasan s izmjenama općih uvjeta ako i poslije objave izmjena nastavi s korištenjem internetne strane i trgovine Mommylike.com.
35. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu 28.09.2011.
36. Dodatne informacije u vezi korištenja ove internetne strane i  trgovine korisnici mogu dobiti na telefonskom broju 00386 31 899 638 i elektronskoj adresi info@mommylike.com.