Splošni pogoji poslovanja spletne strani in trgovine Mommylike.com

I. Opredelitve

1. Ponudnik oz. lastnica spletne trgovine Mommylike je družba GOLA BOSA d.o.o., Ljubljanska cesta 91, 1230 Domžale, matična številka: 6030319000, davčna številka: 37290665. Srg 2011/35984 , Okrožno sodišče v Ljubljani.

Ostali podatki o ponudniku:

TRR: 0267 7025 9564 794
IBAN: SI56 0267 7025 9564 794 (NLB)
Zavezanec za DDV: NE
Kontaktni email: info@mommylike.com

2. Spletna stran in trgovina mommylike.com je informacijski sistem, ki ga upravlja ponudnik in je namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabnikom.

3. Splošni pogoji so ti splošni pogoji za uporabo spletne strani in trgovine mommylike.com, ki določajo pogoje, omejitve in način uporabe spletne strani in trgovine mommylike.com, pogoje prodaje izdelkov, ki jo izvaja ponudnik preko spletne strani in trgovine mommylike.com ter pogoje nakupa izdelkov preko spletne strani in trgovine mommylike.com.

4. Uporabnik je oseba, ki uporablja spletno stran in trgovino mommylike.com oz. preko spletne strani in trgovine mommylike.com opravlja nakupe.

5. Vsebine so vsi podatki, informacije, gradiva in druge vsebine, objavljene na spletni strani in trgovini Mommylike.com, kar med drugim vključuje tudi besedila, slike, fotografije, glasbo, video vsebine, programsko opremo, zvočne vsebine, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter drugo.

II. Pogoji, omejitve in način uporabe spletne strani in trgovine Mommylike.com

6. Ponudnik samostojno določa:

 • vsebine na spletni strani in trgovini Mommylike.com;
 • ponudbo izdelkov, ki jih prodaja preko spletne strani in trgovine Mommylike.com;
 • druge pogoje izvajanja svojih storitev ter
 • vse ostalo v zvezi s spletno stranjo in trgovino Mommylike.com.

7. Nakupe preko spletne strani in trgovine Mommylike.com  smejo opravljati samo osebe, ki so starejše od 18 let. Osebe, stare od 15 do 18 let smejo nakupe preko spletne strani in trgovine Mommylike.com opravljati samo ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

8. Šteje se, da uporabnik s prvo uporabo spletne strani in trgovine Mommylike.com soglaša s temi splošnimi pogoji in vsem ostalim v okviru spletne strani in trgovine Mommylike.com.

9. Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če se uporabnik s tem strinja.

10. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila;
 • pošiljatelj bo jasno razviden;
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne, prav tako bo ponudnik jasno določil pogoje udeležbe v njih;
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil. Željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

11. Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran in trgovino Mommylike.com v skladu s temi splošnimi pogoji in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim ponudnik zagotavlja spletno stran in trgovino Mommylike.com.

12. V primeru kakršnekoli kršitve teh splošnih pogojev je uporabnik – kršitelj ponudniku in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, ponudnik pa ima pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne strani in trgovine Mommylike.com. Ponudnik sme nadalje uporabniku brez opozorila preprečiti nadaljno uporabo spletne strani in trgovine Mommylike.com.

13. Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran in trgovino Mommylike.com izključno v nekomercialne namene. Prav tako je prepovedana uporaba spletne strani in trgovine Mommylike.com za prenašanje škodljivih programov (kot npr.: virusi), kakor tudi kakršnakoli druga zloraba spletne strani in trgovine Mommylike.com.

14. Spletna stran in trgovina Mommylike.com ter vse objavljene vsebine so last ponudnika oz. je ponudnik imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporabnik navedenih vsebin ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja ponudnika. Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila.

15. Blagovne in storitvene znamke ter logotipi (npr. znamka Mommylike in logotip Mommylike), objavljeni na spletni strani, so last ponudnika oz. je ponudnik imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporabnik navedenih blagovnih in storitvenih znamk ter logotipov ne sme uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljena ponudnika.

16. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi na spletni strani in trgovini Mommylike.com zagotavljati točne in aktualne vsebine, vendar ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin. Karakteristike izdelkov, njihova zaloga in cena se lahko spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti vsebin na spletni strani. V takem primeru, bo ponudnik uporabnika obvestil o eventualnih spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega izdelka. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka, sodijo zgolj kot informativni prikaz izdelka.

17. Če uporabnik katerokoli vsebino oblikuje sam (npr. mnenja o izdelkih), vsebina ne sme biti v nasprotju z veljavnimi predpisi, nadlegujoča, grozilna, vulgarna, marketinška, komercialna in/ali kakorkoli drugače sporna (kot npr.: izražanje sovraštva, rasizma, pedofilije, nacizma, itd.). Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za vsebine, ki jih oblikujejo uporabniki in za vsebine, ki jih na spletni strani in trgovini babadu.si objavljajo tretje osebe (npr. oglasi), pravtako ne odgovarja za kakovost in skladnost navedenih vsebin z veljavnimi predpisi. Ponudnik ima pravico katerekoli vsebine, ki jih oblikujejo uporabniki, kadarkoli umakniti s spletne strani in trgovine babdu.si ali kakorkoli drugače onemogočiti dostop do teh  vsebin, ne da bi bil dolžan od tem obvestiti ali pridobiti privolitev uporabnika, ki je takšno vsebino oblikoval.

18. Ponudnik pravtako ne odgovarja uporabnikom za morebitno nedosegljivost spletne strani in trgovine Mommylike.com, za motnje pri dostopu do spletne strani in trgovine Mommylike.com, za motnje pri uporabi spletne strani in trgovine Mommylike.com, za slabšo kakovost spletne strani in trgovine Mommylike.com ter za katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo in trgovino Mommylike.com.

19. Ponudnik sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje spletne strani in trgovine Mommylike.com: (i) če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati spletne strani in trgovine Mommylike.com in (ii) če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi.

20. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za:

 • vsebine, ki jih tretje osebe objavijo na spletni strani in trgovini Mommylike.com in kakršnekoli nezaželene posledice objave teh vsebin v razmerju do kateregakoli tretjega;
 • nedelovanje spletne strani in trgovine Mommylike.com;
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi uporabe spletne strani in trgovine Mommylike.com.

21. Ponudnik, njegovi zaposleni, zunanji sodelavci in poslovni partnerji v nobenem primeru niso odgovorni za direktno, indirektno, naključno, specialno ali posledično škodo oziroma kakršnokoli povzročeno škodo, kot sledi:

 • za poškodbe in zdravstvene posledice katerekoli narave, povzročene indirektno ali direktno z ogledom ali uporabo spletne strani in trgovine Mommylike.com;
 • za nepooblaščeno rabo strežnikov in strežniških sistemov in s tem ogrožanje osebnih informacij uporabnikov oziroma vseh hranjenih informacij;
 • za katerokoli prekinitev prenosov s spletne strani in trgovine Mommylike.com ali nanjo;
 • za napake v programski kodi, viruse, trojanske konje ali podobno.

22. Uporabnik sam nosi vse stroške, povezane z uporabo spletnih strani in trgovine Mommylike.com.

23. Ponudnik lahko v okviru spletne strani in trgovine omogoča tudi prijavo oz. naročilo na elektronske novice in obvestila. Uporabnik se strinja, da ga ponudnik ob prijavi na elektronske novice in obvestila občasno obvešča o novostih na spletni strani in trgovini Mommylike.com, o novostih v ponudbi in promocijskih akcijah. Ponudnik se obvezuje, da e-naslova uporabnika ne bo na noben način zlorabil ali posredoval tretji osebi.  Za prijavo na novice in obvestila je obvezen vnos veljavnega elektronskega naslova. Po prijavi na elektronske novice in obvestila bo uporabnik prejel elektronsko pošto, s katerim mu bo ponudnik potrdil prijavo na elektronske novice in obvestila.Ponudnik bo uporabniku pošiljal novice in obvestila na elektronski naslov v obsegu in vsebini v skladu s svojo presojo. Uporabnik se lahko od prejema novic in obvestil kadarkoli odjavi, s klikom na povezavo vsebovano na dnu prejete novice oz. obvestila. Prejete novice in obvestila so zgolj informativne narave.

Pogoji nakupa in prodaje izdelkov preko spletne strani in trgovine Mommylike.com

24. Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku ob vsakem nakupu izdelkov preko spletne strani in trgovine Mommylike.com zagotovil naslednje informacije:
a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
c) bistvene značilnosti izdelkov

d) dostopnost oz. rok dobave izdelkov,
e) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),

f) cene izdelkov, iz katerih bo tudi razvidno, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
g) način plačila in dostave,
h) časovno veljavnost ponudbe,
i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane uporabnika vračilo izdelka,
j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki.

25. Ponudnik uporabnikom zagotavlja naslednje plačilne metode:

a) Plačilo po povzetju, ki je primerno, če uporabnik želi, da se mu naročeno blago dostavi na njegov domači naslov v Sloveniji.

b) Plačilo po predračunu na poslovni račun ponudnika. Ob plačilu uporabnik prejme potrdilo o plačilu in kupljeni izdelek na izbrani naslov –domači naslov ali katerikoli drugi naslov na območju Slovenije.

Račun prejme plačnik računa in ne prejemnik, če je to druga oseba.

c) Plačilo s kreditnimi karticami (BANKART)

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in artikle vrniti, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu.

26. Vse cene so v evrih in ne vključujejo DDV, saj ponudnik ni zavezanec za DDV po 1. odstavku 94.člena ZDDV-1. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov). Cene veljajo od trenutka, ko jih uporabnik potrdi pri naročilu na spletni strani ali v spletni trgovini.

27. Roki veljavnosti akcijskih ponudb so vsakokrat navedeni ob sami akcijski ponudbi in se lahko med seboj razlikujejo.

28. Uporabnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema izdelka ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Uporabnik lahko svojo odločitev sporoči pisno na naslov Gola Bosa d.o.o, Ljubljanska cesta 91, 1230 Domžale ali po elektronski pošti na na naslov info@mommylike.com. V primeru odstopa od pogodbe je uporabnik dolžan vrniti izdelek ponudniku v roku tridesetih (30) dneh od sporočila.

Prav tako se za pravočasno obvestilo o odstopu od pogodbe šteje tudi neposredno vračilo izdelka v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga, ne da bi bilo za to potrebno predhodno obvestilo.

Vrnjeni izdelek mora biti nerabljen, nepoškodovan, v originalni embalaži in količinsko nespremenjen. Edini strošek, ki bremeni uporabnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila izdelka. Uporabnik vrne blago na naslov: Gola Bosa d.o.o, Ljubljanska cesta 91, 1230 Domžale. Ponudnik uporabniku vrne celotno kupnino brez obresti najkasneje v roku petnajstih (15) dni po prejemu izdelka na njegov tekoči račun, ki ga je uporabnik dolžan sporočiti ponudniku.

29. Kupljeni izdelki bodo dostavljeni na katerikoli naslov na območju Slovenije. Za dostavo skrbi Pošta Slovenije ali drug dobavitelj po izbiri ponudnika. Za blago na zalogi je dobavni rok do 7 delovnih dni, v kolikor pa blago ni na zalogi, je uporabnik o tem obveščen pred zaključkom nakupa, kot tudi o ocenjenem oz. predvidenem roku za dobavo.

30. Mommylike.com mora blago dostaviti v obljubljenem času. Stroški pakiranja in dostave paketa so enaki za dostavo po celotni Sloveniji. Strošek dostave je 3.90 EUR. Strošek dostave se obračuna k naročilu, kar je zavedeno tudi v košarici in navedeno na računu. Uporabniku bo Pošta Slovenije ali drug dobavitelj pri plačilu po povzetju zaračunal še provizijo po veljavnem ceniku dobavitelja.
.

Postopek nakupa

31. Ob sliki vsakega izdelka imate možnost izbire velikosti in količine. Ko izberete željeno velikost in količino, s klikom na moder gumb »v košarico« izdelek dodate v svojo nakupovalno košarico. Izdelke lahko v košarico poljubno dodajate, saj jih je kasneje mogoče preprosto odstraniti oz. jim določiti poljubno količino nakupa. Ko ste končali z izbiro izdelkov, kliknite črni gumb »Košarica«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu strani. Na tej stopnji še vedno lahko spreminjate vsebino košarice in količine izbranih izdelkov. S klikom na ikono koša za smeti izdelek lahko odstranite iz svoje košarice. Prav tako tu vnesete kodo darilnega bona ali bona za popust, če ga seveda imate. Ko ste zadvoljni z izbiro in vnešenimi podatki, kliknete gumb »Nadaljuj«. V naslednjem koraku preverite ali so vnešeni podatki o plačniku in naslovu dostave točni. V kolikor niso, kliknite gumb »posodobi« in podatke popravite. Če so podatki točni kliknite gumb »Nadaljuj«. Potem izberete način prevzema oz. dostave ter odkljukate okence, da se strinjate s pogoji poslovanja spletne trgovine mommylike.com, ki si jih lahko preberete s klikom na modri link »prebral« ali povezavo »pogoji poslovanja«. Za naslednji korak zopet kliknete gumb »nadaljuj«. Na tem mestu si izberete način plačila. Bodisi nakazilo na TRR, plačilo s kreditno kartico ali po povzetju. V zadnjem koraku dokončno oddate naročilo s klikom na gumb »potrjujem naročilo«. Pred oddajo naročila lahko, s klikom na »prvi korak«, še enkrat preverite pravilnost vnešenih podatkov. Kupljeni izdelki bodo pri vas najkasneje v sedmih delovnih dneh. Če z njimi iz kakršnegakoli razloga niste zadovoljni, lahko v roku 14 dni prekličete naročilo in izdelek vrnete v 30 dneh. Na vašo željo vam vrnemo kupnino ali pošljemo druge izdelke.

Zaradi morebitnih zlorab si ponudnik pridržuje pravico, da naročilo še pred pošiljanjem preveri po telefonu. Arhiv s podatki o naročilih je v obdobju, določenem z veljavnimi predpisi, na voljo na sedežu podjetja. Pregled naročila posameznega uporabnika ponudnik omogoči temu uporabniku na zahtevo.

32. Morebitne pritožbe in reklamacije uporabniki pošljejo ponudniku preko e-poštnega naslova info@mommylike.com ali po pošti na naslov: Gola Bosa d.o.o, Ljubljanska cesta 91, 1230 Domžale. Postopek obravnave pritožbe oz. reklamacije je zaupen. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo oz. reklamacijo, sporočil uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

III. Pravica do zasebnosti in varovanje osebnih podatkov

33. Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani in trgovine www.mommylike.com bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

IV. Končne določbe

34. Ponudnik sme v skladu s svojo odločitvijo kadarkoli spremeniti te splošne pogoje. Ponudnik bo obvestil uporabnike o spremembah splošnih pogojev na običajno zanesljiv način (z objavo na spletni strani).  Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami splošnih pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne strani in trgovine Mommylike.com.

35. Predmetni splošni pogoji začnejo veljati  28. 09. 2011.

36. Dodatne informacije v zvezi z uporabo spletne strani in spletne trgovine so uporabnikom na voljo na telefonski številki 031 899 638 in elektronskem naslovu info@mommylike.com.